Žádost o starobní důchod zpětně

Otázka:

Narodila jsem se 9. 10. 1953. Od roku 2005 mám invalidní důchod 1. prvního stupně. Pracuji v chráněné dílně 8 let. Chtěla jsem zažádat zpětně o starobní důchod, ale prý to není možné. Prosím o odpověď.

Odpověď:

Žádost o starobní důchod zpětně

Podat zpětně žádost o starobní důchod možné je. Bohužel jste neuvedla počet vychovaných dětí – z pouhého data narození důchodový věk nezjistím. Sama si ho můžete spočítat na naší kalkulačce důchodového věku.

Zákon o důchodovém pojištění ve svém § 55 říká jasně:

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. (…)

Zpětné přiznání důchodu tedy není zákonem nikterak omezeno. Výplata důchodu však náleží nejvýše pět let zpětně (před 1. 1. 2010 musel mít pracující důchodce smlouvu na dobu určitou, nejvýše na jeden rok). Zákon o důchodovém pojištění, podle kterého se přiznávají důchody, vám tedy zpětné přiznání starobního důchodu umožňuje. Bavíme se pochopitelně o řádném starobním důchodu – o předčasný důchod není možné žádat zpětně. Na výše uvedeném nic nemění ani to, že pobíráte invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.

Nevím, kdo vám sdělil, “že to není možné”, ale ta samá osoba by vám měla být schopna vysvětlit proč? Napadá mě např. možnost vrácení dotací, které na vás váš zaměstnavatel pobíral, ale to vám musí být schopen vysvětlit on. Jak je uvedené výše, důchodový zákon vám zpětné přiznání řádného starobního důchodu umožňuje.