Jak zjistím, že při výpočtu starobního důchodu bylo přihlédnuto k náhradě?

Otázka:

Dobrý den, jakým způsobem se dá zakomponovat do kalkulačky náhrada za ztrátu výdělku a ověřit tak výpočet výměry starobního důchodu. Inv. důchod + náhrada byly vypláceny od r. 2005 do r. 2020, bohužel netuším, zda a jak bylo s tímto při výpočtu důchodu kalkulováno. Otci ponechali důchod ve výši invalidního. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak zjistím, že při výpočtu starobního důchodu bylo přihlédnuto k náhradě?

Pokud byl v minulosti pobírán invalidní důchod (není důležité, zda je nebo není pobírán i v době žádosti o starobní důchod), počítá se starobní důchod dvěma způsoby – klasicky a tzv. STOP OVZ výpočtem (vysvětluji zde). Pokud byla náhrada za ztrátu na výdělku vyplácena až po přiznání invalidního důchodu, může ovlivnit pouze “klasický” výpočet (a to i negativně), ale ne STOP OVZ výpočet (který stejně většinou vychází lépe než ten klasický).

Že bylo k náhradě z ztrátu na výdělku přihlédnuto zjistíte z osobního listu důchodového pojištění, který je součástí rozhodnutí – náhrady za jednotlivé roky jsou v něm uvedeny jako vyměřovací základy (zjednodušeně výdělky).