Kde a kdy nejpozději požádat o přepočet invalidního důchodu na starobní?

Otázka:

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně mého důchodu. V současné době pobírám plný invalidní důchod (3. stupeň). Po dobu jeho pobírání jsem neměl žádný jiný příjem. Nyní se blíží termín, kdy bych měl dosáhnout věku pro přiznání řádného starobního důchodu – 16. 3. 2023. Chtěl bych se informovat, zda, kde a kdy nejpozději požádat o přepočet invalidního důchodu na starobní, který by pro mne mohl být vyšší nebo minimálně stejný jako invalidní.
Děkuji za vstřícnost a odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kde a kdy nejpozději požádat o přepočet invalidního důchodu na starobní?

Žádosti o důchod se uplatňují na okresní správě sociálního zabezpečení, tj. u stejného úřadu, u kterého jste uplatňoval i žádosti o invalidní důchod. Žádost o starobní důchod je možné uplatnit nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Nejzazší termín není stanoven, ale důchod je možné doplatit nejvýše pět let zpětně.

Je možné, že bude výhodnější požádat i o předčasný důchod k datu spadajícímu do roku 2022. Vhodnost takového postupu ale bude možné posoudit nejdříve koncem září 2022.