Jak žádají o důchod vězni ve vězení?

Otázka:

Dobrý den, jakým způsobem mohou žádat lidé ve výkonu trestu o invalidní důchod?

Odpověď:

Jak žádají o důchod vězni ve vězení?

Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (ve vězení) neuplatňují žádosti o důchod (jakýkoliv) na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, ale žádost s nimi sepisuje vězeňská služba, která ji poté postoupí na OSSZ.

Zákonná úprava
§ 82 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Žádost o dávku důchodového pojištění, na niž vznikl nárok během výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby nebo výkonu zabezpečovací detence, sepisuje s občany na předepsaných tiskopisech věznice nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence; věznice nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence předkládají žádost do 8 dnů ode dne sepsání okresní správě sociálního zabezpečení podle § 7 písm. b).