Kde mohu požádat o vypsání odpracovaných let ve výkonu trestu k doložení k žádosti o důchod?

Otázka:

Kde mohu požádat o vypsání odpracovaných let ve výkonu trestu k doložení k žádosti o důchod?

Odpověď:

Kde mohu požádat o vypsání odpracovaných let ve výkonu trestu k doložení k žádosti o důchod?

Pokud v evidenci České správy sociálního zabezpečení chybí doba zaměstnání, které bylo vykonáváno ve výkonu trestu odnětí svobody, je třeba se obrátit na Vězeňskou službu, která by měla zjednat nápravu. V případě, že jde o dobu do konce roku 1985, stačí doložit potvrzení, pokud jde o dobu od 1. 1. 1986, je třeba, aby vězeňská služba vyhotovila evidenční list.