Můžu žádat o invalidní důchod, když jsem ve výkonu trestu?

Otázka:

Jsem po operaci hlavy a trpím hemiparézou a epilepsií.Můžu žádat o Invalidní důchod když jsem ve výkonu trestu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Můžu žádat o invalidní důchod, když jsem ve výkonu trestu?

O invalidní důchod si v zásadě může požádat kdokoliv to uzná za vhodné, tedy i vězeň ve výkonu trestu odnětí svobody. Žádost o důchod s vámi sepíše vězeňská služba – § 82 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.