Jak si mohu pohlídat, abych těch 162 dnů bylo celých 365 (366) dnů?

Otázka:

Dobrý den, nechala jsem si zaslat
Informativní osobní list důchodového pojištění k 31.12.2021 = evidované doby 39 roků a 162 dnů.
Informativní osobní list důchodového pojištění k 31.12.2022 = evidované doby 40 roků a 162 dnů.
Z toho vyvozuji, že k datu 31.12.2023 budu mít započteno 41 roků a 162 dnů.
Jak si mohu pohlídat, abych těch 162 dnů bylo celých 365 (366) dnů? Abych měla započtený celý rok. Domnívám se, že těch 365 (366) dnů se počítá ode dne nástupu do zaměstnání, tedy od 2.8. do 1.8. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak si mohu pohlídat, abych těch 162 dnů bylo celých 365 (366) dnů?

Jak zde musím neustále opakovat a píši to i v článku o výpočtu doby pojištění, z údaje na IOLDP se ve většině případů nedá vycházet, protože to není výpočet doby pojištění, ale prostý součet evidovaných dob (ne dob pojištění). Dobu pojištění je třeba vždy spočítat. Navíc 41 let je poměrně málo – předpokládám z toho, co uvádíte, že nemáte zhodnocenou dobu studia nebo učení nebo možná nějako další doby.

Dále: Ne vždy je možné na další celý rok doby pojištění dosáhnout (v minulost jsem vysvětloval např. zde).

Doba pojištění se ve vašem případě hodnotí od ukončení povinné školní docházky (např. nástupem na střední školu apod.).

Postup má být tedy takový:

  1. Dobu pojištění přesně spočítat k požadovanému datu přiznání (příp. přiznání výplaty důchodu).
  2. Pokud do dalšího celého roku chybí kratší doba (určitě musí být kratší 90 dnů), je možné uvažovat o posunutí data přiznání o potřebný počet dní.