Pokud mám v roce 1992 celých 365 dnů neplacené volno, půjde 365 dnů i do vyloučených dob?

Otázka:

Dobrý den, pokud mám v roce 1992 celých 365 dnů neplacené volno (na ELDZ poznámka – neplacené volno dohodnuto) půjde 365 dnů i do vyloučených dob. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud mám v roce 1992 celých 365 dnů neplacené volno, půjde 365 dnů i do vyloučených dob?

Ne, neplacené volno není vyloučenou dobou ani podle předpisů platných před rokem 1996 ani v současnosti. Aby se tato doba hodnotila jako vyloučená, musela byste v danou dobu získat takovou dobu, která se jako vyloučená hodnotí (např. péče o dítě do 4 let apod.).

§ 12 odst. 7 vyhlášky č. 149/1988 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění před 1. 1. 1996:

Z kalendářního roku se vylučují
a) náhradní doby,
b) doby pracovního volna bez náhrady příjmu účastníků studia při zaměstnání a kombinovaného studia,
c) doby soustavné přípravy na budoucí povolání,
d) doby, po které byl poskytován vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
e) zrušeno
f) doby výkonu civilní služby.