Nepojištěná doba v Itálii a výpočet českého důchodu

Otázka:

Dobrý den, rád bych se zeptal na výpočet vyměřovacího základu. Od roku 2007 je pobírán důchod, ale vzhledem k zaměstnání i v zahraničí je to složitější. V ČR 68-93, 93-97 Itálie bez příjmů, 97-2006 příjem. Výpočet vym. základu v ČR je od roku 86-93 tj. příjem za toto období vyděleno počtem měsíců 1986-2006, pak byl proveden druhý výpočet pro porovnání lepšího důchodu a to příjem 1986-1993 v ČR plus 1997-2006 v Itálii, a vydělen počtem měsíců za období 1986-2006. Dotaz tedy zní, neměl by příjem v ČR být dělen pouze počtem měsíců v ČR a vyloučená doba od 1993-2006? V případě druhého by doba 93-97 měla být vyloučená nebo ne?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nepojištěná doba v Itálii a výpočet českého důchodu

Musíte odlišovat výpočet sólo důchodu a výpočet dílčího důchodu.

Při výpočtu sólo důchodu se k zaměstnání v zahraničí nepřihlíží, s výjimkou doby pojištění v zahraničí před rokem 1996, která je vyloučenou dobou. Tu jste ale nezískal, protože jste v zahraničí pojištěný před rokem 1996 nebyl. Při výpočtu důchodu se k době pojištění v zahraničí získané po roce 1995 nijak nepřihlíží.

Při výpočtu dílčího důchodu se doba pojištění v zahraničí nepovažuje za vyloučenou dobu, ale je vypočítán tzv. denní indexovaný vyměřovací základ z českých výdělků a ten se do těchto období dosadí. Tím je zajištěno, že nedochází ke zhoršení průměru z důvodu zaměstnání v zahraničí (v tuto chvíli samozřejmě velmi zjednodušuji). Jedná se ale opět o doby pojištění, nestačí pouze doba pobytu v zahraničí (ta stačí u některých severských států). Stejně jako v případě, že byste nikdy v zahraničí nepracoval a několik let byste nebyl pojištěný, tak by vám to výpočet důchodu zhoršilo, zhorší vám výpočet důchodu i doba, kdy jste nebyl pojištěný ani v zahraničí.