Doba studia na střední škole před dovršením plnoletosti bude v důchodovém listě také zaznamenána jako doba vyloučená?

Otázka:

Dobrý den.
Doba studia na střední škole před dovršením plnoletosti bude v důchodovém listě také zaznamenána jako doba vyloučená?
V důchodovém listě mám správně započtené studium do „odpracovaných roků“ na střední škole od 15 do 19 let. Do 18 celou dobu studia, po dovršení 18 let se zbývající doba studia zkrátila o 20 %. I když jsem po celou dobu studia neměl žádný přivýdělek, nemám u studia zaznamenaný ani jediný den vyloučené doby? Dle zákona č.155/1995 Sb. důchodového pojištění § 16 odst.4 je mimo jiné vyloučenou dobou doba studia po dosažení 18 let a to v rozsahu, v jakém se považuje za náhradní pojištění a také nemůže být vyloučená doba studia po dovršení 18 let delší, jak 6 roků, i kdyby studium trvalo déle. ČSSZ by tedy měla tuto dobu studia také zapsat asi jako dobu vyloučenou. Nevím a ani nemohu nikde zjistit, jestli doba studia před dovršením plnoletosti bude také uvedena jako doba vyloučená, či nikoliv. Moji otázku mi nedokázala zodpovědět ani paní z infolinky ČSSZ.
Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doba studia na střední škole před dovršením plnoletosti bude v důchodovém listě také zaznamenána jako doba vyloučená?

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby z tzv. rozhodného období. To začíná rokem, ve kterém bylo pojištěnci 19 let, nejdříve však rokem 1986 – § 18 zákona č. 155/1995 Sb. Doba před 18. rokem věku tedy nemůže být hodnocena jako vyloučena a to z důvodu, že bude vždy mimo rozhodné období, tj. mimo dobu, ze které se vyloučené doby hodnotí.