Jak se bude počítat doba získaná v Azerbajdžánu?

Otázka:

Dobrý den, narodila jsem se v 1954 r. v Azerbajdžánu – Baku (SSSR), absolvovala střední a vyšší školy (nostrifikace MŠ ČR – rovnocenné) z důvodu války v roce 1991 jsem já a moje dcera dostaly status uprchlíka a poté i české občanstvi a i zaměstnání ve statním sektoru až doposud. Bohužel chybí mi započtový list od r. 1986 do 1990 (válka). Chtěla bych vědět, jak se bude započítávat doba sociálního pojištění do starobního důchodu 11.2015. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak se bude počítat doba získaná v Azerbajdžánu?

Mezi Českou republikou a Azerbajdžánem není uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení. Československo a následně i Česko sice mělo se Sovětským svazem uzavřeno tuto smlouvu, ta však byla pro Česko značně nevýhodná a byla vypovězena – ve vztahu k Azerbajdžánu k 22. 9. 2009. Česká republika tedy nebude žádným způsobem přihlížet k době pojištění, kterou jste získala v Azerbajdžánu.

Upozorňuji, že aby vznikl nárok na starobní důchod od ČSSZ, musíte splnit podmínku získání potřebné doby pojištění – ve vašem případě 31 “českých” let.