Může OSSZ odmítnout žádost sepsat?

Otázka:

Existuje prosím ještě jiná možnost jak podat žádost o starobní důchod dle paragrafu 29, než zajít na ČSSZ a tam ji sepsat s příslušným pracovníkem? A pokud on zjistí, že nemám dostatek pojištěných let pro nárok může odmítnout žádost sepsat? Pokud ano,.lze ji podat jiným způsobem?
Ještě prosím jeden dotaz, při pobírání transformovaného starobního důchodu dle paragrafu 61si může posudkový lékař dotyčného kdykoliv – třeba v 80 letech – předvolat ke kontrolní lékařské prohlídce a tento důchod (bývalý invalidní I.stupně mu odebrat?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může OSSZ odmítnout žádost sepsat?

Žádosti o důchod se uplatňují na místně příslušné okresní (v Praze pražské, v Brně městské) správě sociálního zabezpečení. Jiným způsobem žádost o důchod uplatnit nemůžete. OSSZ nemůže odmítnou sepsání žádosti důchod, ani pokud je jasné, že nesplňujete podmínky pro přiznání důchodu – § 83 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.

V takto vysokém věku se už kontrolní lékařské prohlídky neprovádějí.