Evidence na úřadu práce a přiznání důchodu k 31. 12. 2017

Otázka:

Dobrý den,
jsem narozen 26.12.1957, chci odejít do předčasného důchodu ke dni 31.12.2017.Jsem v posledních 8 letech několikrát registrován na ÚP. s podporou i bez podpory.Můj dotaz: Jak se bude hodnotit poslední rok tzn 1.1.2017 až 31.12.2017 .při výpočtu mého předčasného důchodu.Tento poslední rok jsem v evidenci ÚP bez podpory.Rozhodné období pro výpočet důchodu by mělo být 1986 až 2016. Rozmělní mi rok 2017 výpočtový základ, nebo se k němu nebude přihlížet?Potřebné dpracované roky mám cca. 40 let.Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Evidence na úřadu práce a přiznání důchodu k 31. 12. 2017

V posledních letech až na jednu výjimku vždy platilo, že bylo výhodnější odejít do starobního důchodu v novém roce. Výpočet starobního důchodu pro rok 2018 budeme znát nejdříve koncem září 2017, ale je spíše pravděpodobnější, že bude vhodnější odejít do důchodu v roce 2018.

V jakém rozsahu se hodnotí evidence na úřadu práce popisuji v tomto článku. V případě přiznání starobního důchodu k 31. 12. 2017 bude sice rozhodné období končit rokem 2016, ale protože se evidence na úřadu práce hodnotí zpětně, tj. doba až posledních tří let od 31. 12. 2017, připravíte se tímto způsobem o 364 vyloučených dob (dní). Už jen z toho důvodu si nemyslím, že by bylo vhodné nechat si přiznat důchod k 31. 12. 2017.