Je pro výpočet starobního důchodu zvláště podstatný výdělek za posledních 10 let?

Otázka:

Změnil jsem zaměstnání a nyní mám výdělek 8 let před odchodem do starobního důchodu nižší než dříve.Je pro výpočet starobního důchodu zvláště podstatný výdělek za posledních 10 let před odchodem do důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je pro výpočet starobního důchodu zvláště podstatný výdělek za posledních 10 let?

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) nejdříve od roku 1986 do roku předcházejícího roku přiznání důchodu (tzv. rozhodné období). Celý výpočet máme popsaný zde. Podstatné (tj. hodnotí se) jsou všechny vyměřovací základy z rozhodného období, ale vzhledem k tomu, že se všechny roční vyměřovací základy zprůměrují, tak při poklesu příjmu v jedné části rozhodného období k žádnému razantnímu poklesu na výši důchodu nedojde.