Invalidní důchody diagnózy

Otázka:

Dobrý den,

je někde možné zjistit, na jakou diagnózu mohu dostat invalidní důchod? Náš soused podle mě vůbec není nemocný a pobírá již několik let invalidní důchod. Zajímalo by mě, podle čeho se invalidní důchodu hodnotí?

Odpověď:

Invalidní důchody diagnózy

Invalidní důchody jsou posuzovány podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. Příloha této vyhlášky stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti. Podle procentní míry poklesu pracovní schopnosti poté posudkový lékař určuje, zda se jedná o invaliditu a o invaliditu jakého stupně jde. Pokud zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, není uvedeno v příloze, stanoví se procentní míra poklesu pracovní schopnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.

Celou vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věci včetně příloh, kde jsou jednotlivé diagnózu uvedeny naleznete na této stránce: