Nemoci pro částečný invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda existuje nějaký seznam nemocí pro částečný invalidní důchod. Trpím docela závažnou chorobou, ale invalidního důchodu jsem se nedočkala a to ani částečného? Není někde zveřejněn nějaký přehled, ve kterém bych si našla svoji nemoc a zjistili, jestli nemůžu částečný invalidní důchod dostat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nemoci pro částečný invalidní důchod

V první řadě musím připomenout, že naše důchodová poradna neslouží k hodnocení zdravotního stavu pro přiznání invalidního důchodu – zdravotní stav nelze hodnotit přes internet. Jediný, kdo je schopen a oprávněn hodnotit, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě a jakému stupni je posudkový lékař na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Při posuzování invalidity se totiž nehodnotí samotná diagnóza žadatele o invalidní důchod, ale rozsah funkčního postižení při daném onemocnění. Není tedy možné jen hledat “nemoci pro částečný invalidní důchod”.

Ale zpět k vaší otázce. Existují “nemoci pro částečný invalidní důchod”? Ano, existuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity. Tato vyhláška stanovuje, jakým způsobem se postupuje při hodnocení jednotlivých nemocí (postižení) a u každého onemocnění (postižení) je uvedena i procentní hodnota poklesu pracovní schopnosti. Upozorňuji, že je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.

Jedinou možností, jak zjistit, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě je podat žádost o invalidní důchod postupem popsaným zde.