Tabulky na invalidní důchody OSSZ

Otázka:

Dobrý den, před několika týdny jsem si požádala o invalidní důchod. Byla jsem u komise a tam mi pan doktor s klidem sdělil, že na něj nemám nárok. Vůbec se se mou nebavil a jen mi to řekl a ani pořádně nevysvětlit. Zajímalo by mě, podle čeho doktoři o invalidním důchodu rozhodují? Přece to není jen na jejich uvážení, jestli dostanu invalidní důchod. Jsou někde nějaké tabulky na invalidní důchody? OSSZ už rozhodně navštěvovat nehodlám, ale chci vědět, podle čeho doktor rozhodl? Děkuji za pomoc.

Odpověď:

Tabulky na invalidní důchody OSSZ

O tom, zda zdravotní stav žadatele o invalidní důchod skutečně odpovídá invaliditě a případně jakému stupni invalidity skutečně rozhoduje posudkový lékař na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Výsledek posouzení zdravotního stavu však nezáleží na libovůli posudkového lékaře, ale ten se musí řídit vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věci č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity.

Vyhláška ve své příloze vyjmenovává jednotlivá onemocnění a postižení a určuje, jaký mají dopad na pokles pracovní schopnosti. Důležité také je, že je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.