Invalidní důchod pro mladé invalidy přiznaný od roku 2007 – jaká je jeho minimální výše letos?

Otázka:

Dobrý den,
jste si jisti, že platí ty údaje o minimální měsíční výplatě invalidního důchodu pro léta 2010 až 2016 pro invalidy 3. st., na něž se vztahuje tzv. ochranný výpočet důchodu, která tu mj. uvádíte? Můj syn splnil podmínky výplaty dle §42 odst.3 zdp, datum vzniku invalidity bylo stanoveno na 30.3.2007, k vyplacení doplatku za 5 let od podání žádosti a dalším měsíčním výplatám došlo na základě rozhodnutí o přiznání důchodu loni (nikdy neměl žádné příjmy).
Ale ČSSZ stanovila měsíční částky jeho důchodu pro jednotlivá léta řádově o stovky nižší. Jak je uvedeno v rozhodnutí, jejich výpočet vychází z vyměřovacího základu za r.2005 ve výši 20 139 Kč násobeného přepočítacím koeficientem, takže minimální výše procentní výměry činí 5743 Kč měsíčně. Za r. 2009 pak pro výplatu stanovili jako základní výměru 2170 Kč měs,, jako procentní výměru 6177 Kč měs., celkem tedy k výplatě 8347 Kč měs, Výpočet za r.2010 v rozhodnutí chybí, Následuje výpočet za r.2011: 8648,Kč měs, (2230+6418), r.2012: 8791 (2270+6521), 2013: 8910 (2330+6580), 2014: 8947 (2340+6607), 2015: 9113 (2400+6713).
Prosím o sdělení, z čeho vychází Váš výpočet nejnižšího měsíčního důchodu, na který by měl mít invalida splňující podmínky ochranného výpočtu důchodu nárok, abych věděl, zda a jak může syn požádat o nový výpočet měsíčních dávek důchodu a o doplatek rozdílu.

Děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchod pro mladé invalidy přiznaný od roku 2007 – jaká je jeho minimální výše letos?

Ano, údaje v tabulce jsou uvedeny správně, ale stejně tak je správně i výpočet České správy sociálního zabezpečení. Na podobný dotaz jsem odpovídal zrovna včera – částky uvedené v tabulce jsou platné pro rok přiznání invalidního důchodu. Dalšími valorizacemi se však částek uvedených v dalších letech dosahovat nemusí (a většinou nedosahuje).

Vašemu synovi byl invalidní důchod správně přiznán ve výši 7.313 Kč (částka platná pro rok 2007) a následně byl správně zvalorizován. Částka v roce 2010 chybí, neboť od ledna 2010 k žádné valorizaci nedošlo.

Do článku jsem doplnil způsob výpočtu invalidního důchodu v těchto případech a upozornění, že jde o částky platné pro rok přiznání důchodu, což zřejmě nebylo dostatečně zdůrazněno.