Invalidní důchod byl přiznán v roce 2002 – platí pro něj minimální výše roku 2016?

Otázka:

Dodrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli je minimální částka pro II. stupeň invalidity. Od r. 2002 jsem měla I. stupeň, v roce 2014 jsem získala II. st. Vím, že výše důchodu zůstává. V tabulce uvádíte pro rok 2016 u II. st. minimální částku 5999 Kč. Já pobírám 5600 Kč. Je mi 58 let a uvažuji o předč. důchodu. Odpracováno už mám 40 let. Obávám se nízkého důchodu, protože i před získáním inv. důch. jsem měla malé výdělky – zdrav. problémy. Vím,že důchod se bude počítat z těchto výdělků. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchod byl přiznán v roce 2002 – platí pro něj minimální výše roku 2016?

Tabulka, o které píšete obsahuje částky, které za zákonem stanovených podmínek (popsaných ve stejném článku), určují minimální výši invalidního důchodu přiznaného v daném roce. Dříve přiznané důchody mohou být v současnosti vypláceny v nižší částce, než je hodnota uvedená v tabulce pro letošní rok, neboť valorizace nemusí stačit k pokrytí růstu těchto „minimálních“ důchodů.