Invalidní důchod nebyl přiznán. Kdy mohu znovu žádat?

Otázka:

Dobrý den, manžel požádal o invalidní důchod v listopadu 2014, tento mu nebyl přiznán. Kdy může žádat opětovně? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchod nebyl přiznán. Kdy mohu znovu žádat?

Pokud vaši žádost uchopím čistě podle zákona, je možné o invalidní důchod znovu požádat, po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod nabývá právní moci 30 dní od jeho doručení (uplynutím lhůty pro podání námitek) nebo obdržením rozhodnutí o námitce – v případě, že by váš manžel podal proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky.

Toto je možnost podle zákona. Je však otázkou, zda by taková žádost měla nějakou šanci na úspěch, když několik týdnů předtím byla jiná žádost zamítnuta.