Roztroušená skleróza a invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den, mám roztroušenou sklerózu ovšem už chodím, takže jsem podle ČSSZ zdravá a sebrali mi poloviční důchod. Odvolala jsem se proti rozhodnutí už dvakrát. Teď už se může odvolat pouze soudně. A na to opravdu nemám. Takže se ptám, co mám dělat teď? Vše čím jsem se u odvolací komise obhajovala mi bylo odmítnuto s tím, že to jsou přece úplně normální příznaky roztroušené sklerózy. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Roztroušená skleróza a invalidní důchod

Pokud jste využila řádného opravného prostředku (námitky) a stále s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasíte, nemáte jinou možnost než podat žalobu u příslušného krajského soudu – o tom jste byla (příp. budete) poučena v rozhodnutí o námitce. Žádná jiná varianta není.

Pokud nebudete úspěšná, můžete uplatnit novou žádost o invalidní důchod – tu je možné podat po nabytí právní moci původního rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá právní moci 30 dnem po doručení nebo doručením rozhodnutí o námitce. Posouzení zdravotního stavu vždy závisí na posudkovém lékaři místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Roztroušená skleróza – invalidní důchod nemusí být vždy přiznán, záleží na funkčním dopadu tohoto onemocnění na schopnost soustavné výdělečné činnosti, nikoliv na samotné diagnóze.