Kdy mohu znovu požádat o invalidní důchod?

Otázka:

Kdy mohu znovu požádat o invalidní důchod?
Kde mohu zažádat o prodloužení nemocenskych dávek?
Pracuji na dobu určitou od 1.9.2020 do 30.6.2021. Od 29.9.2020 jsem v neschopnosti až doposud (2.8.2021). Lékař mi doporučil si zažádat o invalidní důchod, to jsem učinila 24.5.2021. Tato žádost byla zamítnuta. Nyní jsem se vrátila z lázní a mám pokračovat v další léčbě. Starosti mi dělá ze mi bude končit vyplácení nemocenskych dávek. Na ÚP nejsem zatím registrovaná – jsem stále v neschopnosti. Mohu zažádat o prodloužení vyplácení dávek? a znovu zažádat o invalidní důchod? a doložit další lékařské zprávy. Prosím o radu jak postupovat. Nevím jaká je lhůta abych mohla znovu zažádat o invalidní důchod. Odvolávat se nechci chi dolozit další lékařské zprávy které nebyli ještě k didispozici.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdy mohu znovu požádat o invalidní důchod?

Požádat znovu o invalidní důchod můžete vždy, když je ukončeno původní řízení nabytím právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Pokud nebudete podávat námitku, nabývá rozhodnutí právní moci 30 den od jeho doručení. Samozřejmě je vhodné nejen doložit nové lékařské zprávy, ale důležité je, aby v nich byly nové posudkově významné skutečnosti, které zvrátí prvotní zhodnocení zdravotního stavu.

O prodloužení podpůrčí doby nemocenské se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení, tj. na stejném úřadě, kde jste si žádala o invalidní důchod.

Můžete si klidně požádat o oboje, ale v této situaci bych si nyní co nejdříve požádal o prodloužení podpůrčí doby nemocenské a až poté případně o invalidní důchod.