Invalidní důchod, 19 let zaměstnání a nárok na starobní důchod

Otázka:

V roce 2016 mi bude 65 let, 12 let pobírám plný invalidní důchod, status ZTP/P. Budu mít od roku 2016 nárok na plný starobní důchod, přestože budu mít jen asi 19 let zaměstnání?

Odpověď:

Invalidní důchod, 19 let zaměstnání a nárok na starobní důchod

Z těchto informací nedokáži určit, zda splňujete podmínku potřebné doby pojištění. Do získané doby pojištění se totiž kromě zaměstnání započítávají i další tzv. náhradní doby pojištění. To, že máte přiznán ZTP/P nemá na starobní důchod žádný vliv.

K 65. roku věku dochází k přiznání starobního důchodu u poživatelů invalidního důchodu z moci úřední – jedná se však pouze o přejmenování důchodu, který je i nadále vyplácen v dosavadní výši. V tomto případě se žádná doba pojištění nesleduje.

V obecné rovině je vhodné požádat o starobní důchod k datu dosažení důchodového věku (bližší informace naleznete zde). Nemůže se vám stát nic horšího, než že vám ČSSZ žádost zamítne a vy budete i nadále pobírat dosavadní důchod.