Invalidní důchod a jeho změna na starobní důchod

Otázka:

Dobrý den,
z dotazu a odpovědi z 1. 2. 2016 https://poradna.naseduchody.cz/zmeni-mi-v-65-letech-invalidni-duchod-na-starobni-i-kdyz-nemam-roky-na-duchod/ a z odpovědi https://poradna.naseduchody.cz/invalidni-duchodce-co-se-stane-kdyz-nesplnim-potrebnou-dobu-na-starobni-duchod/ mi není dostatečně vše jasné. Chápu to dobře tak, že invalidním důchodcům, kteří nemají potřebné roky pojištění na přiznání starobního důchodu, bude náležet starobní důchod ve výši invalidního důchodu bez přepočítání vyměřovacích základů apod. a těm invalidům, kteří mají potřebný počet pojištěných let, se bude invalidní důchod přepočítávat? Nebo je to jinak, a jak?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Invalidní důchod a jeho změna na starobní důchod

U poživatelů invalidního důchodu jakéhokoliv stupně dochází při dosažení 65 let věku (příp. později, pokud je důchodový věk vyšší) ke změně invalidního důchodu na starobní. Jedná se pouze o přejmenování – důchod je vyplácen v dosavadní výši – nezjišťuje se podmínka získání potřebné doby pojištění. (§ 61a zákona č. 155/1995 Sb.) Změna je provedena z moci úřední, tj. bez žádosti.

Poživatelé invalidního důchodu jakéhokoliv stupně mají možnost si při dosažení důchodového věku (příp. i kdykoliv jindy) požádat o starobní důchod. ČSSZ starobní důchod spočítá a porovná ho s vypláceným invalidním důchodem. Pokud vyjde starobní důchod vyšší než vyplácený invalidní důchod, bude přiznán. Pokud vyjde starobní důchod nižší než vyplácený invalidní důchod, žádost bude zamítnuta a dále bude náležet invalidní důchod, který se při dosažení 65 let věku přejmenuje na starobní (podle prvního odstavce). V tomto případě může vyjít starobní důchod vyšší – je nutné splnit podmínku získání potřebné doby pojištění – je třeba uplatnit žádost o starobní důchod.

Situaci tedy v zásadě chápete správně.