Pobírám částečný invalidní důchod. Pokud budu dál pracovat, přestane se mě vyplácet?

Otázka:

Pobírám ČID a v roce 2016 bych měla jít do starobního důchodu. Rozhodla jsem se, že budu dál pracovat. Pokud budu dál pracovat, přestane se mě vyplácet ČID? Pracuji na zkrácený úvazek a můj zaměstnavatel zaměstnává pouze z ČID.

Odpověď:

Pobírám částečný invalidní důchod. Pokud budu dál pracovat, přestane se mě vyplácet?

Dosažení důchodového věku nemá žádný vliv na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně (částečné invalidní důchody už od roku 2010 neexistují). Vliv by mělo až přiznání starobního důchodu – není možné současně pobírat invalidní a starobní důchod (§ 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.). Dokud vám nebude přiznán starobní důchod, výplata invalidního důchodu vám bude i nadále náležet.