Je třeba si při pobírání invalidního důchodu požádat o starobní důchod?

Otázka:

Manžel má přiznaný invalidní důchod II. stupně, nepracuje. V listopadu t.r. by měl jít do starobního důchodu.
– Je třeba o něj zažádat nebo se dosažením důchodového věku automaticky změní částečný invalidní důchod na plný invalidní důchod?
– Pokud je třeba žádat a důchody porovnat – bude se výše starobního důchodu porovnávat s výší invalidního důchodu částečného (nebo se pro tento účel počítá- dopočítává výše do plného invalidního důchodu)?
Děkuji

Odpověď:

Je třeba si při pobírání invalidního důchodu požádat o starobní důchod?

Zhruba tři měsíce před dosažením důchodového věku, si váš manžel může požádat o starobní důchod. V žádném případě nedojde při dosažení důchodového věku ke změně na „plný invalidní důchod“. Aby mohl být vašemu manželovi starobní důchod přiznán, musí splnit podmínku potřebné doby pojištění – v jeho případě 30 let doby pojištění.

Pokud vašemu manželovi vznikne nárok na starobní důchod (splní výše uvedenou podmínku), Česká správa sociálního zabezpečení mu starobní důchod spočítá a porovná s aktuální výší vypláceného invalidního důchodu. Poté bude manželovi přiznán (ponechán) vyšší z těchto důchodů. K žádnému dopočítání do plného invalidního důchodu nedochází.