Hornický důchod: Jaké směny se počítají po roce 1992?

Otázka:

Dobrý den. Od roku 1976 do 1980 jsem byl stipendista OKD. 1.7.1980 jsem nastoupil na důl jako důlní technik. Do 31.7.1992 v kategori 1AA, od 1.8.1992 do 31.12.1992 v kategorii 1A. Za tuto dobu je mi přiznáno 13 let odpracovaných v hornictví v kategorii 1AA a nárok na odchod do důchodu v 57 letech.
Od 1.1.1993 jsem pracoval dál ve funkcích, které před rokem 1993 byly zařazeny do kategorie 1A a to 30.4.2008. Za toto období je mi prokazatelně zaevidováno 904 důlních směn.
Když jsem žádal o potvrzení pro OSSZ bylo mi toto odepřeno s odůvodněním, že na to nemám nárok, protože jsem neukončil rok 1992 v kategorii 1AA a důlní fukce ve kterých jsem od 1.8.1992 pracoval tam také nejsou zařazeny ale že patří do kategorie 1A.
Je tento postup správný, nebo mám nárok na započtení výše uvedených důlních směn dle Nařízení vlády č.363/2009 Sb. a tím i nárok na odchod do důchodu v 55,5 letech?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hornický důchod: Jaké směny se počítají po roce 1992?

Odpracované směny po zrušení kategorií (k 31. 12. 1992) skutečně odpovídají zaměstnání v 1.AA kategorii. Jde o směnu vykonávanou po převážnou část v podzemí v hlubinném dole. Není tedy rozhodující, na jaké pozici jste pracoval ke dni zrušení kategorií, ale jakou činnost a po jakou dobu jste v daný den fakticky vykonával.

O tom, jaké směny budou pro tyto účely hodnoceny však rozhoduje váš tehdejší zaměstnavatel, protože ČSSZ v zásadě nemá moc možností, jak toto ověřit.