Při přiznání invalidního důchodu byly ndp (studium a evidence na ÚP) kompletně a bez rozdílu kráceny na 80 %

Otázka:

Dobrý den, prosím o upřesnění, jak se hodnotí náhradní doby pojištění pro výpočet invalidního důchodu (invalidní důchod přiznán v 41 letech věku).
Při přiznání invalidního důchodu byly ndp (studium a evidence na ÚP) kompletně a bez rozdílu kráceny na 80% a takto vypočtená doba pojištění pak byla použita pro stanovení výše procentní výměry. Tedy původní celkové ndp = 1810 dní byly zkráceny o 362 dní a o těchto 362 dní pak byla snížena doba pojištění, která se použila pro výpočet procentní výměry.
Prosím tedy o zodpovězení otázky, jak se pro účely výpočtu invalid. důchodu doba studia krátí:
studium do 31.12.1995 – 100% ? (doba do 18 let, před rokem 1996)
od 1.1.1996 – 4.12.1997 – 0% ? (18. let věku dosaženo dne 5.12.1997)
od 5.12.1997 – 4.12.2003 – 80% ? (18 let+ 6 let studia)
následné studium už nehodnoceno – 0% ?
Evidence na úřadu práce (08-09/2005 a 12/2011-1/2012, vše celkem 84 dní) se při výpočtu krátí také na 80%?
Předem velmi děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Při přiznání invalidního důchodu byly ndp (studium a evidence na ÚP) kompletně a bez rozdílu kráceny na 80 %

Ano, takto je to v pořádku. Jak se hodnotí studium, podrobně vysvětluji zde, jak evidence na úřadu práce, vysvětluji zde. Zde je tabulka, ve které vysvětluji, jak se hodnotí všechny doby.

Studium před 18. rokem věku lze hodnotit pouze před rokem 1996 (na 100 %). Po roce 1996 se hodnotí pouze studium po 18. roce věku a to v rozsahu prvních šesti let studia (na 80 %). Evidence na úřadu práce se hodnotí na 80 % vždy.