Studium před rokem 1996 se neomezuje na prvních šest let studia po 18. roce věku?

Otázka:

Dobrý den,
na stránkách cssz.cz jsem našel tento dokument:
https://www.cssz.cz/documents/20143/248078/NP_11_2016_6_10.pdf/
Na poslední straně je tabulka, ze které pro nárok na starobní důchod po roce 2018 (3. sloupec) vyplývá:
Studium před 1. lednem 1996 po 18. roce věku se pro získání nároku použije v plné délce (v mém případě mám 7 let studia), ale zhodnotí se pouze na 80 %, tedy 80 % ze 7 let.
Studium po 31. prosinci 1995 před 1. lednem 2010 po 18. roce věku – zde je v tabulce poznámka č. 5 – „Maximálně prvních 6 let.“ (mám v tomto období další 2 roky studia) se v mém případě zhodnotí 80 % ze 2 let.
Můj první dotaz se váže k prvnímu období. Je to opravdu tak, že zde (vzhledem k chybějící poznámce č. 5) omezení na prvních 6 let studia není? Pokud ne – je to pouze chyba v dokumentu, tzn. zapomněli na poznámku č. 5, nebo došlo k omezení této doby na 6 let až po vydání tohoto dokumentu?
Můj druhý dotaz se týká tzv. dílčího výpočtu v mezinárodním kontextu EU. Bude mi česká strana (pro výpočet důchodu v zahraničí) muset potvrdit celou dobu studia jako náhradní dobu (bez omezení na prvních 6 let, resp. bez krácení na 80 %), anebo se i zde použije pouze omezená/krácená doba studia (což se mi zdá pravděpodobnější)?
Česká strana mi v případě omezení/krácení při výpočtu důchodu zohlední zbytek studia pravděpodobně jako vyloučenou dobu. Zahraniční strana při výpočtu naopak tuto dobu jako vyloučenou dobu nezohlední, jelikož od české strany dostane pouze dobu náhradní, a tedy omezenou/krácenou. Můžete to takto potrvdit?
Děkuji Vám.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium před rokem 1996 se neomezuje na prvních šest let studia po 18. roce věku?

Omezení na hodnocení studia po 18. roce věku platí i pro období před rokem 1996 – § 13 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Uvedené znění bylo do zákona o důchodovém pojištění vloženo čl. 1 bodem 7. zákona č. 425/2003 Sb. s účinností od 1. 1. 2004. Jde tedy o chybu ve vámi uváděném dokumentu.

Státy si mezi sebou potvrzují proběh doby pojištěn v rozsahu, v jakém je sami hodnotí, tj. ČSSZ potvrdí dobu studia v rozsahu prvních šesti let po 18. roce věku. O vyloučenou dobu se jedná ve stejném rozsahu, tj. nejvýše v rozsahu prvních šesti let studia – § 16 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb.

Otázka doplněna:

Doplňující dotaz k Vaší dnešní odpovědi:
„… tj. ČSSZ potvrdí dobu studia v rozsahu prvních šesti let po 18. roce věku. O vyloučenou dobu se jedná ve stejném rozsahu, tj. nejvýše v rozsahu prvních šesti let studia“
Potvrdí ČSSZ opravdu celých 6 let studia (a jako co, jako náhradní dobu?) i když sama pro nárok na důchod zohlední pouze 80 % této doby, nebo pouze 80 %, tzn. 4,8 let? Je vyloučená doba tedy nakonec také zkrácena na 4,8 roku?
Děkuji Vám.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, ČSSZ potvrdí celých šest let studia, tj. nepokráceně. Je to náhradní doba, takže ji potvrdí jako náhradní dobu. Vyloučená doba se takto nekrátí.