Hodnotí se pobírání invalidního důchodu jen do dosažení důchodového věku?

Otázka:

Dobrý den,pane Mařík,bratr pobírá inv.důchod 3.stupně od 1.1.2010, důchodový věk měl 11.1.2018(63let,2 měsíce),požádal o starobní důchod od vzniku nároku a dnes došlo rozhodnutí o zamítnutí.Získanou dobu pro nárok 32 let,314 dnů.Na OLDP má dobu pojištění pouze do 10.1.2018.Znamená to,že od důchodového věku se už nepočítá náhradní doba pojištění pobírání důchodu 3.stupně?Děkuji,s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnotí se pobírání invalidního důchodu jen do dosažení důchodového věku?

Náhradní doba pojištění, kterou je i doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, se nehodnotí po vzniku nároku na starobní důchod – § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Nestačí tedy pouze dosáhnout důchodového věku, ale i získat potřebnou dobu pojištění. Pokud potřebná doba pojištění získána není, může se náhradní doba pojištění hodnotit i po datu dosažení důchodového věku.

Doporučuji proti rozhodnutí podat námitku s odkazem na výše uvedené ustanovení.

Výše uvedená odpověď je chybná, náhradní doby sice lze hodnotit i po dosažení důchodového věku (pokud nevzniká nárok na starobní důchod), ale u pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je tato doba ohraničena i dosažením důchodového věku – § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb.