Hodnotí se doba pobírání ID III. stupně na 80 %?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku, prosím o sdělení několika údajů. Zažádal jsem o starobní důchod k datu 22.1. 2019 / nar. 22.9. 1955 /. Od 28.5. 2015 pobírám ID III. st. Na OLDP mám dobu pojištění od data 1.9. 1974 do 21.5. 2018 včetně dopočtené doby. Počítá se studium od 1.9. 1974 do 18 let a i po 18 letech do 6 let plně do nároku a výpočtu starobního důchodu ??, počítá se dvouletá vojen. služba do nároku a výpočtu ??, a předpokládám, že doba pobírání ID III. st. se počítá z 80 % do doby pojištění do vzniku SD / 22.1. 2019 /. Zbytek doby bylo zaměstnání II. kat. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnotí se doba pobírání ID III. stupně na 80 %?

V jakém rozsahu se která doba hodnotí, máme přehledně popsáno v tomto článku. Studiu se věnuji ještě podrobněji zde. Studium se do 18 let hodnotí plně, po 18. roce věku v rozsahu prvních šesti let na 80 %. Základní vojenská služba se hodnotí plně. Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (dříve plného invalidního důchodu) se hodnotí na 80 %.