Fárám už 35 let. Mám nárok na hornický důchod?

Otázka:

Dobrý den, jsem narozený v roce 1953, fárám od 1. 1. 1979 až doposud, tj. 35 let mám nafaráno celkem 5771 směn. Vedení podniku mi směny potvrdilo, ale na personálním oddělení podniku mi řekli, že na důchod mám nárok až v roce 2016. Můžu vůbec jít do hornického důchodu?

Odpověď:

Fárám už 35 let. Mám nárok na hornický důchod?

Kategorie jsou dost složitou oblastí a bez znalosti všech podkladů je poměrně těžké radit, ale podle počtu směn, které uvádíte, byste za předpokladu zaměstnání v I. AA nebo I. UA kategorii před rokem 1993, měl mít nárok na snížený důchodový věk podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb. Zřejmě by se na vás vztahovalo snížení o 5 let a důchodového věku byste tedy dosáhl v 58 letech.

Jak uvádím výše, tuto informaci berte s rezervou, dostavte se s potvrzením od vašeho zaměstnavatele na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, kde váš případ prověří a z vašich podkladů vám sdělí další podrobnosti.