V rubání celkem 9 let, z toho 4,5 roku před rokem 92 a 4,5 roku od 1. 1. 93

Otázka:

Dobrý den,četl jsem tu dotazy ohledně odchodu do důchodu pro bývalé horníky.Četl jsem všechny dotazy a vaše odpovědi,vše se týká vlastně horníků,kteří naplnili stavenou výši odfáraných směn.Můj dotaz zní,odpracoval jsem v dole,v rubání celkem 9 let,Z toho 4,5 roku před rokem 92 a 4,5 roku od 1.1. 93.Chci se zeptat,jestli i my,co jsme nenaplnili stanovenou lhůtu pro odchod do důchodu v 58 letech,máme nárok aspoň na odečet nějakého roku od zákonem stanovené lhůty 65 let,třeba o rok dva,nevím.A jestli se do odfáraných směn započítávají i odpracované přesčasové směny,kterých jsem za tu dobu,co jsem tam pracoval,udělal mnoho,někdy to byly celé směny o víkendech a svátcích nebo v pracovní dny půl směny navíc.A ještě,jestli se nějak odečíta pracovní neschopnost nebo pracovní úraz,kterému se v dole nedalo vyhnout.Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V rubání celkem 9 let, z toho 4,5 roku před rokem 92 a 4,5 roku od 1. 1. 93

Pravidla jsou v zásadě nastavena tak, že buď podmínky splněny jsou a nárok na snížení důchodového věku je, nebo nejsou a nárok není. Je pak jedno, zda chybí tisíc směn nebo jedna směna. Výjimkou byl Příkaz ministra č. 30/2006, kterým bylo možné odstraňovat tvrdosti, kdy do potřebného počtu dní zaměstnání v kategorii chybělo určité období. Toto se vás ale netýká, protože před rokem 1993 jste v kategorii odpracoval pouze 4,5 roku.

Po roce 1992 se počítají všechny směny, které před rokem 1993 patřily do 1. AA, tzn. klidně i přesčasové. Před rokem 1993 není takový postup možný, protože tam se jednoduše vezme počet dní zaměstnání v I. AA a vynásobí 0,6. Tím se spočítá počet směn. Uvedené platí obdobně i pro pracovní neschopnost – před rokem 1993 se to nijak neřeší, po roce 1992 jste tyto směny neodpracoval, takže se nepočítají.