Hornický důchod a získání potřebného počtu směn v zahraničí

Otázka:

Dobrý den. V OKD mám odpracovaných cca 3150 sm v 1.AA. Od roku 2010 pracuji pro českou firmu která dodává důlní technologie do zahraničí. V roce 2010 jsem byl na montáži důlního zařízení ve Vietnamu v délce 7 měsíců. Montáž probíhala v hlubinném dole. Měsíčně jsem v hlubinném dole odpracoval cca 20 sm tj. celkem 140 sm. V roce 2012 jsem byl 5 měsíců na montáži v Rusku – 100 sm odpracovaných v hlubinném dole. Celkem jsem v zahraničí odpracoval v hlubinných dolech 240 sm. Můžou se tyto směny započítat do celkového počtu směn odpracovaných v hlubinném dole pro případný hornický důchod? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Hornický důchod a získání potřebného počtu směn v zahraničí

Obecně se k zaměstnání v kategorii, příp. obdobné činnosti po roce 1992 vykonávané v zahraničí nepřihlíží (ve smyslu nároku na snížení důchodového věku).

K zaměstnání ve Vietnamu není možné přihlédnout už jen z toho důvodu, že s Vietnamem nemá Česko uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení.

S Ruskem tato smlouva uzavřena je a dle mého názoru, by mohlo být k této činnosti přihlédnuto. Muselo by se však jednat o činnost, která by byla postavena na roveň činnosti, která se v Česku do odpracovaných směn hodnotí (obdoba I.AA kategorie před 1. 1. 1993) a určitě by šlo o individuální posouzení za strany ČSSZ. Pokud byste v součtu získal potřebný počet směn, mohl byste se také pokusit požádat o odstranění tvrdosti zákona.

Otázka doplněna:

Děkuji za předešlou odpověď.

Mám ještě další dotazy. Před rokem 1993 mám odpracované roky v OKD:

– 1.7.1984 až 28.2.1992 v pracovní kategorii 1.AA – mechanik úseku – 7 roků a 8 měsíců

– 1.3.1992 až 30.11.1992 v pracovní kategorii 1. – mechanik pro rubáni – 9 měsíců

– 1.12.1992 až 31.12.1992 v pracovní kategorii 1.AA – mechanik úseku – 1 měsíc

Výpočet směn pro hornický důchod se počítá z celé odpracované délky v pracovní kategorii 1.AA + 1. tj. 8 roků a 6 měsíců – 1861,5 sm nebo pracovní kategorii 1. musím odečíst (tj. 9 měsíců) – 7 roků a 9 měsíců – 1697,25 sm.

Rozdíl je 164,25 sm a tento počet směn mi chybí do 3300 sm.

ČSSZ mi vypočítala za období 1.7.1984 až 31.12.1992 jen 1678,2 sm!

Který výpočet je správný a jak mám dál postupovat?

Po roce 1992 mám v OKD odpracováno 7 roků a 4 měsíce ve funkci mechanik strojního úseku a vedoucí strojního úseku. Při tomto zařazení se stávalo, že jsem měl ve směně odfáráno pouze 3 hodiny – počítá se tato směna jako fáraná? Nebo při poruchách jsem musel zůstávat i na odpolední směnu a měl jsem v 1. sm odfárané 5 hodin a v 2.sm 2 hodiny až 7,5 hodiny.Při takovém fáraní se počítá 1 sm nebo 2 sm fárané?

Děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

Pro přepočet kalendářních dní na směny v době před 1. 1. 1993 se přihlíží pouze k zaměstnání v I.AA kategorii, k zaměstnání v I.A se nepřihlížít. Z toho, jak jste dobu popsal mi tedy vychází 1698 směn. Výpočet ČSSZ je však pravděpodobně správně – často se totiž stává, že „pár dní v roce“ bylo zařazeno do nižší kategorie.

Po 31. 12. 1992 je možné přihlížet pouze k takové směně, která byla „po převážnou část“ vykonávána pod zemí v hornictví. To sice není zcela jednoznačné, ale určitě by mělo jít nejméně o polovinu směny pod zemí. Toto však ČSSZ nezkoumá a vždy vychází z potvrzení zaměstnavatele. Ohledně prodloužené směny si nejsem jistý.