Doplatek důchodu zpětně před rokem 2009

Otázka:

Dobrý den,
stávající platné znění zákona o důch.pojištění říká, že pokud je invalidní důchod vyplácen v nižší částce než by měl a to v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení, důchod se doplatí. Přechodné ustanovení v čl.II bodu 14 zákona č.306/2006Sb., kterým se mění zákon č.155/1995 Sb. říká, že se za dobu před 1.1.2009 doplatí dle předpisů účinných ke dni 31.12.2008, tj. tři roky nazpět. Ráda bych věděla, zda formulace “tři roky nazpět” znamená 31.12.2008 mínus tři roky (tj.období 1.1.2006 až 31.12.2008) anebo poslední tři roky pobírání invalidního důchodu přiznaného v období od 16.8.2001 do 6.1.2007?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Doplatek důchodu zpětně před rokem 2009

Tato právní úprava vychází z nedávného vývoje této problematiky, kdy se před rokem 2009 důchody doplácely nejvýše tři roky nazpět. Tehdy stejně jako dnes, kdy se doplácí až pět let (příp. “z viny úřadu” ještě více) zpětně, platilo, že se doplácí zpětně ode dne doložení rozhodných zkutečností (např. doložením potvrzení apod.). Z toho vyplývá, že není možné požadovat doplacení důchodu tři roky zpětně od jeho oduznání, ale (v případě zavinění úřadem) nejvýše tři roky před 1. 1. 2009, tj. od 1. 1. 2006.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

mnohokrát děkuji za rychle a srozumitelně zodpovězené dotazy.
Obdržela jsem rozhodnutí soudu, že můj plný invalidní důchod byl vyplácen v nižší částce kvůli pochybení orgánu sociálního zabezpečení. Soud uznal, že orgán sociálního zabezpečení měl v době rozhodování o výši důchodu k dispozici všechny důležité podklady a žádné další si nevyžádal a že tedy pochybení bylo na jeho straně.
(Pokusím se o stručný popis případu:
Záznam v kolonce údaje o studiu na žádosti o ID začínal strojopisně vyplněným údajem o studiu na VŠ, protože při žádosti o důchod pracovnice OSSZ tvrdila, že pokud jsem do doby ukončení studia na VŠ nikde nepracovala, stačí předložit VŠ diplom. Bez mého vědomí tam pak ale před tento údaj někdo rukou dopsal záznam o studiu na SŠ, ale následné roční pomaturitní studium nikoliv, ačkoliv v pouzení zdrav.stavu, který je nedílnou součástí žádosti o důchod, byly vypsány obě doby studia na SŠ. Plný inv. důchod (na základě diagnózy Morbus Hodgkin, IV.st.; onemocněla jsem v 1.ročníku postgraduálního studia na VŠ) mi měl být vypočítán v režimu “ochranného výpočtu” pro osoby do 28 let, ale díky tomuto pochybení ČSSZ nebyl, takže byl v roce 2001 místo 5204Kč stanoven na 3323Kč. Na nesrovnalost jsem přišla úplně náhodou v létě roku 2014, když jsem uvažovala o placení dobrov. důch. pojištění z důvodu pobytu v zahraničí a kvůli tomu jsem si nechala vystavit Osobní list důchodového pojištění, který jsem (na rozdíl od doby mého onemocnění, kdy jsem bojovala o holý život), důkladně prostudovala.
(v jedné z Vašich odpovědí v poradně píšete, že nevíte o žádném zákonu, který by občanovi ukládal kontrolovat správnost rozhodnutí orgánu státní správy/sociálního zabezpečení = že se předpokládá, že bude správné; to jsem bohužel předpokládala i já; ČSSZ je podle mě zřízena proto, aby si občan nemusel všechny zákony nastudovat sám; k čemuž jsem bohužel nakonec já stejně byla donucena)
Ještě bych dodala, že plný invalidní důchod mi nebyl v r.2007 odebrán, ale že byl ukončen na mou žádost, což je na záznamu z kontroly u LPK zapsáno (naopak mi byl vzhledem k diagnóze na další dva roky, tj. do roku 2009 přímo vnucován).
Ačkoli jsem kvůli tomu, aby ČSSZ vůbec začala jednat, doložila v létě roku 2014 doklad o onom jednoletém pomaturitním studiu, tak to nebylo doložení nových skutečností, protože i soud potvrdil, že všechny rozhodné skutečnosti byly ČSSZ známy už v době rozhodování o žádosti o plný invalidní důchod.
Připadá mi značně nespravedlivé, že i když já jsem svým rozhodnutím o odmítnutí PID “ušetřila” státu minimálně 150 000Kč (výše důchodu k 1.1.2006 měla být 6377Kč měsíčně x 24 měsíců aniž bych počítala nějaké valorizace) plus k tomu stát na mě díky svému pochybení ušetřil dalších 140 000Kč (rozdíl mezi skutečně vypláceným důchodem a jeho výší dle “ochranného výpočtu”, na který jsem měla nárok i dle rozhodnutí soudu) tak se o peníze, které bych automaticky v rámci přiznaného PID dostávala, kdyby ČSSZ nepochybila, musím takto nedůstojně handrkovat a to i přesto, že jsem si všechny povinnosti pojištěnce vždy řádně plnila. A ačkoli zákon říká, že v případě pochybení orgánu sociálního zabezpečení se důchod doplatí, nyní operuje s článkem přechodného ustanovení a tříletou lhůtou.
Když i soud potvrdil, že že orgán sociálního zabezpečení měl v době rozhodování o výši důchodu k dispozici všechny důležité podklady a žádné další si nevyžádal a že tedy pochybení bylo na jeho straně, tak přece není možné brát 31.12.2008 jako datum doložení nových rozhodných skutečností a tříletá lhůta doplacení měla být brána zpětně od datumu oduznání PID.
(Dle mého názoru k takové fatální chybě ze strany ČSSZ vůbec nemělo dojít!)

A ještě prosím o radu, jak mám prokázat, že jsem v měsíci následujícím po měsíci ukončení VŠ (státní zkoušku jsem vykonala 3.7.2000), nepracovala/nevykonávala výdělečnou činnost. (Vycházela jsem tehdy ze znění zákona, že za náhradní dobu pojištění (studium) se považuje měsíc ukončení VŠ a měsíc následující, takže jsem využila “posledních prázdnin”a na ÚP se přihlásila 31.8.2000; od 11.9.2000 jsem ale začala pracovat a to do 31.10.2000; a dne 1.11.2000 jsem zahájila postgraduální studium na VŠ).
Jenže ČSSZ tvrdí (a rozsudek to potvrzuje), že se tato doba automaticky nezapočítává, že o její započítání musím požádat a že musím doložit, že jsem v té době (1.8.2000 až 30.8.2000) nepracovala. Vůbec netuším, jak mám prokázat, že jsem v onom výše uvedeném měsíci nepracovala a ČSSZ mi na můj písemný dotaz dosud neodpověděla. (a navíc zákon říká po celý měsíc a já jsem byla od 31.8.2000 evidována na ÚP, takže jsem logicky CELÝ měsíc srpen roku 2000 stejně nemohla pracovat).

Mnohokrát děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

Nárok na doplatek nejdříve od 1. 1. 2006 platí z důvodu, že před 1. 1. 2009 platila možnost doplatit důchod zpětně nejvýše v rozsahu 3 let. Zákon o důchodovém pojištění v té době nepočítal s doplacením důchodu “z viny úřadu”. Tato možnost byla zavedena teprve změnou zákona od 1. 1. 2009 – § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V tomto případě mám tedy totožný názor jako ČSSZ.

Co se týče prokázání “nevykonávání” výdělečné činnost v době prázdnin po ukončení vysoké školy, postup ČSSZ moc nechápu. ČSSZ si pochopitelně ve své evidenci může sama ověřit, zda a kdy jste vykonávala činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Příp. bych tuto skutečnost doložil čestným prohlášením.