Vdovský důchod mi byl obnoven v nižší částce

Otázka:

Dobrý den, prosila bych o sdělení ve věci přiznání vdovského důchodu. V roce 2001 mi byl přiznán vdovský důchod , který činil 4768 Kč, a který mi byl valorizován až do roku 2007, v této době již činil 6171 Kč. 29.5.2008 mi ČSSZ rozhodnutím odňala tento důchod z důvodu toho, že dcera, která studovala na vysoké škole dovršila 26 let. V roce 2011 jsem požádala o obnovení vdovského důchodu, a to v důsledku toho, že od roku 2008 jsem začala pečovat o bezmocnou maminku , a to ve II stupni bezmocnosti , čímž mi byl zpětně stanoven vdovský důchod , bohužel v nižší výši, tak že k 1.1.2012, vč. valarizace činil 5921 Kč. Není mi jasné proč mi byl důchod při zpětném přiznání snížen.Na tuto nesrovnalost jsem přišla bohužel až nyní, kdy mi byl stanoven starobní důchod.

děkuji za informaci a přeji hezký den

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovský důchod mi byl obnoven v nižší částce

V současné době tuto situaci řeší § 51 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., který zajišťuje, že procentní výměra vdovského důchodu nemůže být při jeho opětovném přiznání přiznána v nižší částce, než ve které byla vyplácena v době zániku nároku na vdovský důchod. Toto ustanovení však bylo do zákona o důchodovém pojištění vloženo až s účinností od 1. 1. 2010 (čl. 1 bod 66. zákona č. 306/2008 Sb.) a v roce 2008 opětovně přiznávaný vdovský důchod nemohlo ovlivnit. Tehdy se postupovalo tak, že procentní výměra vdovského důchodu se při jeho opětovném přiznání přiznala ve výši, v jaké byla spočítána v době původního vzniku nároku na tento důchod, tj. ve vašem případě ve výši z roku 2001. Vámi popisovaný postup je tedy v souladu s tehdy účinnou legislativou.

Otázka doplněna:

Mám ještě doplňující dotaz, a to , že vdovský důchod mi byl přiznán opětovně až v roce 2011,i když pak byl doplacen zpětně(tj. k roku 2008).Tz. obnoven v roce 2011. Přesto se asi na něj nebude vztahovat ustanovení § 51 odst.. 3 zak.č.155/199Sb. účinné od 1.1.2010, ale to původní platné k roku 2008?
děkuji za doplnění.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, kdy je žádost o opětovné přiznání vdovského důchodu uplatněna, nehraje roli. Přiznání důchodu se posuzuje podle právní úpravy účinné ke dni přiznání důchodu, tj. ve vašem případě podle právní úpravy účinné v roce 2008.