Doplacení pojištění za dobu studia

Otázka:

Dobrý večer,

děkuji Vám za odpověď. Dnes mi volali ze správy sociálního zabezpečení, že pojištění zpětně doplatit nemohu. Resp. mohu, ale pouze jeden rok. V §6 v 2. odstavci se píše “Účast na pojištění osob uvedených ve větě první je však možná v rozsahu nejvýše 15 let; za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.” Nerozumím pojmu “osob uvedených ve větě první”, je tím myšlena první věta 2.odstavce nebo první věta celého §6? Pokud by to platilo pro celý

§6, znamenalo by to tedy, že mohu doplatit pouze ten jeden rok? A pokud to platí pouze pro osoby  uvedené ve 2.odstavci, znamená to, že mou doplatit více než jeden rok, pokud jsem studovala?

Omlouvám se, pokud píšu složitě nebo naopak. Chtěla bych vědět, jestli jsem v právu a jestli má tedy smysl se s úřadem čssz snažit mojí situaci vyřešit.

Předem děkuji, jestli si najdete čas a odpovíte mi

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doplacení pojištění za dobu studia

Dobrovolnému důchodovému pojištění se podrobně věnuji v tomto článku (už jsem vám ho posílal). Větou první je myšleny věta první v § 6 odst. 2, tzv. účast na pojištění bez udání důvodu. Ta je skutečně omezena nejvýše na 15 let pojištění a je možné si doplatit pojištění nejvýše jeden rok zpětně.

Pro možnost doplacení doby studia (§ 6 odst. 1 písm. b) toto omezení neplatí, tj. je možné doplácet více než 15 let (pokud by někdo tak dlouho studoval) a je možné doplatit více než jeden rok zpětně (nejdříve však od 1. 1. 2002).