Je možné doplatit sociální pojištění?

Otázka:

Dobrý den, mám otázku. Podala jsem žádost o invalidní důchod III. stupně. Přišla mi zamítavá odpověď z důvodů nesplnění délky pojištění. Je mi 29 let.

Musím mít pojištění 5 let, ale já mám pojištění 4 roky, 359 dní. Chybí mi 6 dní. Jde prosím Vás zpětně zaplatit sociální pojištění, tedy jestli si mohu zaplatit ten poslední 5. rok pojištění? Děkuji.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

Vy mluvíte o dobrovolném důchodovém pojištění. Moc se omlouvám, ale příliš Vaši odpovědi nerozumím. Ano jsem již delší dobu vedena na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnaní. Já se ovšem ptám, jestli po zamítnutí žádosti o invalidní důchod můžu ten poslední rok zpětně doplatit, abych na plný invalidní důchod mohla dosáhnout.

Děkuji.

Odpověď:

Je možné doplatit sociální pojištění?

K doplacení pojištění je možné využít tzv. dobrovolného důchodového pojištění. Jeho minimální výše činí v letošním roce 1.812 Kč za měsíc (i když budete doplácet jen 6 dní, musíte zaplatit tuto částku), v roce 2014 to bude 1.817 Kč.

Dobrovolné důchodové pojištění má své podmínky a nelze doplatit jakoukoliv dobu. Doplatit lze jeden rok zpětně a dále doby vyjmenované v § 6 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění:

Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich

a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,

b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice,

c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), c) a e); za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,

d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu;6a) za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,

e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 4; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,

f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

g) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.

Předpokládám, že ve vašem případě budou případně v úvahu přicházet body a) a b).

Vzhledem k výše uvedenému záleží na tom, jaké doby a kdy máte pojištěny. Doporučuji vám obrátit se na vaši OSSZ, kde vám po náhledu do vašeho spisu sdělí další podrobnosti. Upozorňuji, že výplata důchodu vám bude náležet až ode dne doplacení pojištění (nikoliv zpětně).

Odpověď doplněna:

Ano, vy se ptáte, zda si můžete chybějící dobu pojištění doplatit a já vám odpovídám, že to pravděpodobně možné bude, a že je tak možné učinit díky tzv. dobrovolnému důchodovému pojištění. Jak je uvedeno výše, nemohu to sdělit s jistotou, protože doplatit nelze jakoukoliv dobu, ale zákon dává jistá omezení (uvedená výše). Proto nemohu s jistotou říci, zda to ve vašem konkrétním případě bude možné – i když, pokud jste byla „delší“ dobu vedena jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, je velmi pravděpodobné, že pojištění doplatit půjde.

Po upřesnění dodávám, že sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění (platí se z něj důchody), nemocenského pojištění (platí se z něj nemocenská) a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (platí se z něj podpora v nezaměstnanosti). Pokud byste byla zaměstnaná, bylo za vás hrazeno sociální pojištění (tedy všechny tři jeho části). Ve vašem případě se jedná o důchod a je tedy třeba doplatit důchodové pojištění (ostatní dva druhy stejně doplatit nejdou) a to můžete učinit pomocí dobrovolného důchodového pojištění na vaší OSSZ.