Dobrovolné důchodové pojištění a dílčí starobní důchod

Otázka:

Dobrý den. Obecně platí, že účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit. Rád bych se zeptal, zda to platí i pro tzv. „dílčí“ starobní důchod. Ve věku 65 let ještě nebudu splňovat podmínku doby pojištění na „plný“ český důchod, ale pouze na tzv. „dílčí“ důchod podle evropských koordinačních pravidel (např. 15 českých let pojištění a 20 německých let pojištění, celkem tedy 35 let pojištění), vznikne mi tedy nárok na „dílčí“ starobní důchod. Bude již tímto nárokem naplněna podstata § 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. nebo je zde míněn pouze nárok na „plný“ český starobní důchod (např. 35 českých let pojištění ve věku 65 resp. 20 českých let pojištění ve věku 70)? Jinými slovy: Budu po získání nároku na „dílčí“ starobní důchod moci získat dobrovolnou účastí na důchodovém pojištění (podle § 6 odst. 1 nebo 2) nárok i na „plný“ český důchod, např. 20 českých let pojištění ve věku 70? Pokud ano, platí to i v případě, že o výše zmíněný „dílčí“ starobní důchod požádám, tento mi bude přiznán a vyplácen, tzn. budu si moci jako „dílčí“ starobní důchodce doplatit chybějící roky na „plný“ český důchod a po získání nároku si dosavadní „dílčí“ starobní důchod nechat přepočítat na „plný“ český důchod?
Děkuji Vám za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dobrovolné důchodové pojištění a dílčí starobní důchod

Uvedené platí do dne vzniku nároku na starobní důchod (§ 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.). Nijak se neřeší to, zda nárok na starobní důchod vznikl až s přihlédnutím k dobám pojištění v jiném členském státě nebo smluvní cizině. Doplácet dobu pojištění po vzniku nároku na starobní důchod není možné a tato podmínka se týká i dílčího starobního důchodu. I to je starobní důchod, na který vznikl nárok.

Otázka doplněna:

Doplňující dotaz k dnešnímu dotazu na téma „Dobrovolné důchodové pojištění a dílčí starobní důchod“: Možná jsem nepochopil pojem „nárok“ (na starobní důchod). Pokud si totiž v 65-ti letech o dílčí starobní důchod nepožádám (i přes teoretický nárok), nebude ČSSZ tento nárok sama od sebe zjišťovat, nebo ano? Vzniká tedy nárok až žádostí o důchod nebo ode mne bude ČSSZ vyžadovat informace o dobách pojištění v zahraničí, aby mohla právo na pokračování dobrovolného pojištění posoudit? Teoreticky o dílčí důchod přeci vůbec nemusím požádat a počkat na (tzv. poměrný) důchod v 70, jako někdo, komu v 65-ti letech chybí ještě 5 let pojištění. Prosím tedy o upřesnění. Děkuji Vám.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Nárok na starobní důchod vzniká splněním dvou podmínek – dosažením potřebného věku a získáním potřebné doby pojištění (§ 28 zákona č. 155/1995 Sb.). Pokud tyto podmínky splníte, nárok na starobní důchod vám vzniká, i když si o něj nepožádáte. O tom, že jste byl výdělečně činný v zahraničí se OSSZ a ČSSZ dozví při řízení o přiznání starobního důchodu. Pojistné zaplacené po vzniku nároku se pak stane přeplatkem a bude vám vráceno. Samozřejmě můžete lhát i při sepisování žádosti o důchod – to už se ale dostáváme do trestněprávní roviny.