Chybí doba pojištění při přechodu z invalidního do starobního důchodu

Otázka:

Manžel v současné době pobírá invalidní důchod lll. stupně. Nárok na starobní důchod mu vznikne 19. 6. 2014. Na informativním listu důchodového pojištění jsme zjistili, že mu schází 9 dnů do odpracovaných 46 roků. Jak by se toto dalo napravit? Co by se dělo kdyby si žádal o starobní důchod až o měsíc později?

Odpověď:

Chybí doba pojištění při přechodu z invalidního do starobního důchodu

I když v důchodové poradně dávají otázky čtenáři, přesto si dovolím zeptat i já: Jste si jistá, že vašemu manželovi chybí 9 dní do dalšího roku? Počítala jste s tím, že pobírání invalidního důchodu III. stupně (dříve plný invalidní důchod) se hodnotí pouze v rozsahu 80 %? Počítala jste s tím, že i některé další doby (studium nad 18 let, úřad práce) se hodnotí také na 80 %? Pouze pokud si na výše uvedené otázky odpovíte „ano“, má cenu tuto situaci řešit dále.

Požádat o měsíc později by nemělo na nic vliv, protože pobírání invalidního důchodu třetího stupně je tzv. náhradní dobou pojištění a ta se po vzniku nároku na starobní důchod nehodnotí.

Určitou možností by bylo doplatit si dobrovolné důchodové pojištění za dva měsíce. Tím by se tato doba nehodnotila v rozsahu 80 %, ale plně a získali byste tak zhruba dalších 12 dní. Doplatit si dobrovolné důchodové pojištění není možné za dobu po vzniku nároku na starobní důchod. Doplacení jednoho měsíce dobrovolného důchodového pojištění v roce 2014 stojí 1.817 Kč.