Doplacení sociálního pojištění po vzniku nároku na starobní důchod

Otázka:

Dobrý večer, v březnu budu mít nárok na starobní důchod. Do dalšího ukončeného roku – doby pojištění mi chybí odpracovat 60 dnů. Můžu si tyto dny doplatit? A kolik budu platit? Musím tedy odvést sociální i zdravotní pojištění. Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď:

Doplacení sociálního pojištění po vzniku nároku na starobní důchod

Postup, který si uvádíte není možný. V jakém rozsahu je možné doplatit “sociální pojištění” máme popsáno v článku o dobrovolném důchodovém pojištění. Do budoucna je sice možné dobrovolné důchodové pojištění předplatit, ale aby se stalo dobou pojištění, musí tato doby uplynout. Nicméně po vzniku nároku na starobní důchod zákon doplacení dobrovolného důchodového pojištění zakazuje.

Jedinou možností by bylo nalézt v minulosti nějakou dobu, kterou by bylo možné doplatit.

Zákonná úprava:
§ 6 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.