Mohu si platit pojištění po vzniku nároku na důchod?

Otázka:

Jsem poživatelem invalidního důchodu 1. st. a pobírám rentu. Mám nárok na důchod v 55 létech. Pracoval jsem navíc 27 čas. údobí, nyní jsem propuštěn. Mohu si platit dobrovolné soc. pojištění? Bude se mi toto počítat jako práce nad důchod?

Odpověď:

Mohu si platit pojištění po vzniku nároku na důchod?

§ 6 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Odst. 1 a 2 jsou doby dobrovolného důchodového pojištění, o kterém píšete. Jak vidíte, účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná pouze do vzniku nároku na důchodu. Pokud vám již nárok na starobní důchod vznikl (nemusíte ho pobírat), účast na dobrovolném důchodovém pojištění není možná.