Doložení studia prohlášením dvou svědků

Otázka:

Dobrý den, lze dobu trvání studia nahradit svědectvím, např. 2 tehdejších spolužáků? Pokud ano, co je k tomu potřeba? Jak by mělo být správně vyhotoveno? Dotaz se týká prokázání mého studia na střední škole před rokem 2000. Nemám vysvědčení z jednotlivých ročníků. Mám pouze originál maturitního vysvědčení, na kterém ale není vyznačena doba trvání studia, je tam pouze datum vystavení tohoto vysvědčení. Předpokládám, že toto nebude ČSSZ stačit k prokázání doby trvání studia. Jak jinak lze toto ještě řešit? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doložení studia prohlášením dvou svědků

Dobu studia stačí doložit až při sepisování žádosti o důchod a v případě střední školy se dokládá maturitním vysvědčením. Svědeckým prohlášením lze dokládat i dobu studia, ale pouze v případě, že tuto dobu není možné doložit jiným způsobem – např. když žadatel žádný doklad o studiu nemá, škola již zanikla a není možné doložit jiný doklad o délce studia (např. potvrzení). Váš předpoklad je tedy mylný.