Doba pojištění při ukončení VŠ a narození dítěte

Otázka:

Dobrý den, potřebovala bych poradit při výpočtu pojištěné doby pro starobní důchod.
V roce 1980 jsem ukončila studium na vysoké škole. Do 31.7.1980 ČSSZ počítá pojištěnou dobu jako 80% studium po 18.roce věku.
Byla jsem těhotná, syn se narodil 22.9.1980. Od tohoto data je počítána péče o dítě.
Doba od 1.8. do 21.9.1980, tj. 52 dnů není do pojištěné doby započtena.
V zák.č. 155/1995 Sb. §5 odst.(2) písm. f) je uveden okruh pojištěných osob, mimo jiné uvádí …… a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem, .
Podpůrčí doba je definována v zák. 187/2006 Sb.. Dle § 34 Podpůrčí doba začíná 8 až 6 týdnů před očekávaným dnem porodu ….
Právě období od 1.8. do 21.9. spadá v mém případě do intervalu 8 týdnú podpůrčí doby peněžité pomoci v mateřství v období před porodem.
Domnívám se, že doba od 1.8. do 21.9.1980, tj. 52 dnů před porodem by měla být do pojištěné doby započtena.
Zdvořile prosím o stanovisko.
Případné upřesňující dotazy ráda doplním.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doba pojištění při ukončení VŠ a narození dítěte

Obecně platí, že doby pojištění a náhradní doby pojištění získané před účinností současného zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), tj. před 1. 1. 1996, se hodnotí podle podmínek účinných k 31. 12. 1995. Z vámi zmiňovaných ustanovení tedy nemůžete vycházet – § 13 zákona č. 155/1995 Sb.

Studium po 18. roce věku se hodnotí hodnotí nejvýše v rozsahu prvních šesti let tohoto studia. V tomto rozsahu je možné hodnotit i celé prázdniny po konci vysokoškolského studia (musíte se vejít do těchto šesti let). Zákonná ustanovení jsem uváděl zde. Jako doba studia se vám tedy mohou hodnotit celé prázdniny a do 31. 8. 1980.

Z důvodu péče o dítě pak budete pojištěná ode dne narození dítěte.

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku,
děkuji za Vaši ŕychlou a srozumetelnou odpověď.
Upřesńuji další okolnosti a dotazy:
Ještě po dobu studia jsem měla dohodnutý nástup do zaměstnání v jenom výzkumném ústavu, kam jsem chodila na brigády. Byla jsem vedena jako uchazeč o zaměstnání, měla jsem změněnou pracovní schopnost. Do zaměstnání jsem po ukončení studia nemohla nastoupit z důvodu mateřství, ale díky evidenci v seznamu uchazečů o zaměstnání jsem pobírala podporu v mateřství od 8. týdne před očekávaným datem porodu, tj. od srpna 1980.
Dokážete zjistit, který zákon nebo nařízení výše uvedený postup umožňoval? V odkazech na zákony platné v roce 1980 jsem nic nenašla.
Jakými dokumenty bych musela upřesňující okolnosti dokladovat?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Podle § 9 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném k 31. 12. 1995 se doba pobírání “mateřské” hodnotí jako náhradní doba pojištění. Podle jakým předpisů ale byla (a zda vůbec) v dané době “mateřská” vyplácena, nevím. Upřímně nevěřím, že by bylo možné podklady k této dávce někde dohledat, a tím ji doložit.

Při výpočtu důchodu se hodnotí pouze celé roky pojištění. Jako první krok před možná i marným dohledáváním chybějících 21 dní bych si ověřil, že má vůbec smysl tyto doby došetřovat.