Dítě v 6 letech zemřelo a celou dobu svého života bylo umístěno v ústavu. Zhodnotí se ženě?

Otázka:

Dobrý den,
zohlední se ženě nar. v r.1962 do výpočtu doby odchodu do důchodu vychované dítě. Toto dítě (jednalo se o druhé dvojče) v 6 letech zemřelo a celou dobu svého života bylo umístěno v ústavu z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dítě v 6 letech zemřelo a celou dobu svého života bylo umístěno v ústavu. Zhodnotí se ženě?

Ne, uvedené dítě se nebude hodnotit jako vychované ani pro stanovení důchodového věku, ani pro výchovné – článek k tématu výchovy dítěte mám zde.

Varianta, kdy se k výchově dítěte přihlíželo v situaci, kdy žena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči, byla zrušena k 31. 12. 2022. I tak platilo, že žena musela o dítě po nějakou dobu osobně pečovat a dítě nemohlo být „celoživotně“ v ústavu.