Syn byl od 5 let ze zdravotních důvodů v ústavu. Bude se mi počítat?

Otázka:

Mám 2 děti, narozené 1956, tak bych měla jít letos do starobního důchodu. Starší syn byl od malička trvale invalidní a v jeho pěti letech umístěn do ústavu ze zdravotních důvodů. Bylo mi řečeno, že se mi nebude počítat, a tak bych měla odejít o rok později. Podle jiných informací jsem, zjistila, že by se měl počítat. Tak bych prosila o vysvětlení a ujasnění. Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Syn byl od 5 let ze zdravotních důvodů v ústavu. Bude se mi počítat?

Podle § 4 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, se do doby péče o dítě potřebné ke splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči. I syn umístěný v ústavu se vám tedy bude hodnotit jako vychovaný pro stanovení důchodového věku.

Článek k tématu výchovy dětí s stanovení důchodového věku ženy.