Počítá se do počtu vychovaných dětí dítě, které zemřelo?

Otázka:

Porodila jsem živé dítě, které umřelo ve 2 měsících, jsem narozená v roce 1954 a zajímalo by mě, jestli se mi bude počítat odpočet na dítě. A kdy bych měla jít do důchodu. Děkuji za odpověď!

Odpověď:

Počítá se do počtu vychovaných dětí dítě, které zemřelo?

Aby se vám zemřelé dítě hodnotilo jako vychované pro stanovení důchodového věku, muselo by se dožít alespoň půl roku. V tomto případě se vám tedy bohužel hodnotit nebude. Svůj důchodový věk si můžete spočítat na naší kalkulačce důchodového věku.

Článek k tématu: Počet vychovaných dětí a důchodový věk ženy

Zákonná úprava
§ 4 odst. 2 vyhlášky MPSV č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se považuje za splněnou též, pečovala-li žena o nezletilé dítě
a) od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku, nebo
b) aspoň poslední tři roky před dosažením věku potřebného podle zákona pro vznik nároku na starobní důchod.