Dálkové studium, OSVČ a sirotčí důchod

Otázka:

Dobrý den, několikrát jsem si zde přečetl, že nárok na sirotčí důchod při podnikání a dálkovém studiu je, pokud není překročena částka cca 60 000,- Kč / rok. Rád bych se zeptal odkud je tato informace čerpána?

Podívám-li se na §21, odst. 1, písmeno (a), Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění tak ten mi sděluje, že pokud je dítě v případě dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, výdělečně činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 tak nárok nemá.

Pokud přejdu k §27, tak ten mi oznamuje, že jde o činnost dle §5, jenž zakládají účast na pojištění. V par §5, odst. 1., najdu pod písmenem (e) samostatně výdělečnou činnost. Dále pokračuji na §10, jenže určuje podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění. Dle §10, odst. 2 totiž v případě, že je činnost jako vedlejší a s nízkým příjmem, tak nezakládá účast na pojištění.

A nyní se dostávám k jádru věci. Podmínky pro to mít činnost jako vedlejší jsou definovaný v §9, odst. 6, písmena (a) až (e). A právě písmeno (e), mně přes §20, odst. 4, písmeno (a), vrátí k paragrafu §21, odst. 1, písmena (a), jenž dálkové studium vylučuje jak soustavnou přípravu.

Takže mi není úplně jasné, z čeho je tato zde několikrát psaná informace čerpána? Chápu, že u pracovního poměru je to něco jiného, tam si místo §9, užije §8 a přes něj se člověk díky poznámce pod čarou dostane na Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a tam je jasné, že u HPP se pojištění platí a třeba u DPP do 10 000,- Kč nikoliv, ale u podnikání jak jsem psal, se přes pár kliček dostanu zpět k §21, který dálkové studium vylučuje.

Děkuji předem za Vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dálkové studium, OSVČ a sirotčí důchod

V zásadě jste si veškeré §§ zákona o důchodovém pojištění našel správně (nebudu je s dovolením opakovat). Chybu vidím až v nesprávném pochopení § 21 odst. 1. V něm nikde není uvedeno, že “dálkové studium vylučuje jak soustavnou přípravu”. Je v něm uvedeno, že aby bylo hodnoceno jako soustavná příprava na budoucí povolání (a tím pádem, aby k němu bylo přihlíženo), nesmíte vykonávat činnost základající účast na sociálním pojištění.

Při dálkovém studiu budete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší (můžete si ověřit na odd. OSVČ vaší OSSZ), tím pádem při výdělku (příjmy po odečtu výdajů) do rozhodné částky, nebudete platit sociální pojištění, a protože nebudete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost bez účasti na pojištění, budete mít nárok na sirotčí důchod.

Dovolím si citaci z tohoto článku na webu ČSSZ:

Pro posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti se studium ve všech formách považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Určitě netvrdím, že vím vše – pro oficiální stanovisko doporučuji kontaktovat vaší OSSZ.