Jak je to s obratem vyšším, než je limit pro SVČ pro daný rok? Bude i přes to náležet sirotčí důchod?

Otázka:

Dobrý den,
rád bych se zeptal, úspěšně jsem ukončil studium na Vš v magisterském programu. Zároveň jsem hned podal přihlášku k dalšímu magisterskému studiu na stejné škole. Potvrzení o studiu mám do 30.6. a zápis do nového studia bude 11.7. Rád bych se zeptal zda tuto přechodnou dobu mám řešit s ČSSZ.
Zároveň bych se rád zeptal, jak je to se sirotčím důchodem v tomto případě. Bude náležet důchod i na další magisterské studium pokud se řádně splní studijní podmínky dané školy ?
Poslední částí otázky je, jak je to zároveň s prací na volné noze jako OSVČ, s obratem vyšším než je limit pro SVČ pro daný rok. Bude i přes tuto skutečnost náležet sirotčí důchod?
Rád bych tedy věděl, jak jdou tyto věci dohromady.
Předem velmi děkuji za odpovědi

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak je to s obratem vyšším, než je limit pro SVČ pro daný rok? Bude i přes to náležet sirotčí důchod?

Pokud se budete ve věku do 26 let soustavně připravovat na budoucí povolání studiem (což budete), bude vám i nadále náležet sirotčí důchod. To, že se jedná o další magisterské studium, není překážkou pro nárok na sirotčí důchod. Podrobně se možnosti výdělku při pobírání sirotčího důchodu věnuji v základním článku o sirotčím důchodu. Jestliže budete studovat denní formou, není výdělek sledován a sirotčí důchod vám bude náležet i v případě, že při výkonu samostatné výdělečné činnosti překročíte rozhodnou částku a budete odvádět sociální pojištění. U dálkové, distanční a kombinované formy studia by vám sirotčí důchod nenáležel.

I za deset dní v červenci 2023 vám bude náležet sirotčí důchod – § 23 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. Toto období nijak zvlášť řešit nemusíte.