Sirotčí důchod a práce

Otázka:

Dobrý den,
už od roku 2009 pobírám sirotčí důchod. Je mi 24 let a stále studuji vysokou školu, kterou bych měl ukončit za dva roky. Nyní mám nabídku, že bych mohl nastoupit do práce. Velice zvažuji, že ji přijmu, ale zajímalo by mě, jak k sobě jsou sirotčí důchod a práce? Ve studiu bych samozřejmě pokračoval. Můžu dál pobírat sirotčí důchod, i když budu pracovat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Sirotčí důchod a práce

Bohužel neuvádíte, zda studujete denní, dálkové nebo kombinované studium, což je pro váš případ klíčové.

Denní studium – v případě denního studia můžete vykonávat zaměstnání (chodit do práce) naprosto neomezeně. U denního studia se žádným způsobem nesleduje, zda sirotek pracuje a kolik si vydělá. Důležité je, že studuje v denním studium.

Dálkové a kombinované studium – u dálkového a kombinovaného studia je také možné vykonávat výdělečnou činnost, ale z této činnosti nesmí být odváděno sociální pojištění. Jinými slovy, aby v případě dálkového nebo kombinovaného studia i nadále náležel sirotčí důchod, je třeba, aby student nevykonával výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění (jaké činnosti nezakládají účast na sociálním pojištění?). Stejně tak je pro pobírání sirotčího důchodu u studenta dálkového a kombinovaného studia překážkou pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci.

Bližší informace naleznete v článku o sirotčím důchodu.